Fișa observației

02.04.2021, 14:31

Căprior
(Capreolus capreolus)

2

Anca Pui, Cristi Domșa

02.04.2021, 20:49

Anca Pui

Petelea (MS)

Harta