Fișa observației

03.08.2023, 08:31

Izvoraș cu burta galbenă
(Bombina variegata)

9

Bogdan Federeac

03.08.2023, 23:34

Bogdan Federeac

Arpasu de Jos (SB)

1 adult , 2 subadulti, 6 mormoloci

Harta