Fișa observației

28.03.2023, 10:37

Mistreţ
(Sus scrofa)

1

Bogdan Ciortan

30.03.2023, 08:38

Bogdan Ciortan

Arad (AR)

tanar, in băltoacă

Harta