Fișa observației

16.01.2023, 15:54

Ciocănitoare pestriţă mare
(Dendrocopos major)

1

Alexandru Birău

20.01.2023, 16:41

Alexandru Birău

Islaz (TR)

Harta