Fișa observației

18.01.2023, 15:03

Căprior
(Capreolus capreolus)

3

Anca Pui, Cristi Domșa, Ferenc Kósa

20.01.2023, 15:34

Anca Pui

Caianu (CJ)

Harta