Fișa observației

04.11.2022, 12:38

Brotăcel răsăritean
(Hyla orientalis)

1

Ciprian Fântânã

04.11.2022, 23:27

Ciprian Fântânã

Ulmu (CL)

Harta