Fișa observației

25.10.2022, 21:10

Triton cu creastă
(Triturus cristatus)

1

Codruț Helerea

28.10.2022, 18:27

Codruț Helerea

Loamnes (SB)

Harta