Fișa observației

07.06.2022, 16:42

Șopârliță de frunzar
(Ablepharus kitaibelii)

1

Melenciuc Raluca

06.10.2022, 13:29

Melenciuc Raluca

Varvoru de Jos (DJ)

Harta