Fișa observației

06.06.2022, 22:38

Brotăcel
(Hyla arborea)

50

Melenciuc Raluca

06.10.2022, 13:29

Melenciuc Raluca

Gighera (DJ)

cor continuu, nr de indivizi estimat

Harta