Fișa observației

27.02.2022, 12:03

Triton cu creastă
(Triturus cristatus)

1

Melenciuc Raluca

06.10.2022, 13:29

Melenciuc Raluca

Balteni (GJ)

Harta