Fișa observației

27.09.2022, 18:09

Ciocănitoare de grădini
(Dendrocopos syriacus)

1

Ciprian Fântânã

28.09.2022, 14:13

Ciprian Fântânã

Sector 5 (B)

Harta