Fișa observației

22.09.2022, 14:49

Mistreţ
(Sus scrofa)

1

Marius Cornel Dima

24.09.2022, 21:12

Marius Cornel Dima

Pardina (TL)

Harta