Fișa observației

08.08.2022, 04:03

Mistreţ
(Sus scrofa)

1

Codruț Helerea

23.08.2022, 10:04

Codruț Helerea

Cisnadie (SB)

Camera trap

Harta