Fișa observației

09.06.2022, 14:42

Năpârcă
(Anguis colchica)

1

Bogdan Ciortan, Silviu Simula

10.06.2022, 06:54

Bogdan Ciortan

Margau (CJ)

Harta