Fișa observației

21.05.2022, 17:02

Năpârcă
(Anguis colchica)

1

Bogdan Ciortan, Silviu Simula

22.05.2022, 05:53

Bogdan Ciortan

Sighisoara (MS)

Harta