Fișa observației

21.05.2022, 14:03

Năpârcă
(Anguis colchica)

1

Bogdan Federeac

21.05.2022, 19:05

Bogdan Federeac

Sibiu (SB)

Harta