Fișa observației

10.05.2022, 11:02

Broasca râioasa brună
(Bufo bufo)

1

Bogdan Ciortan, Silviu Simula

10.05.2022, 21:22

Bogdan Ciortan

Sacuieu (CJ)

ponta

Harta