Fișa observației

09.05.2022, 23:33

Broasca râioasa brună
(Bufo bufo)

1

Bogdan Ciortan, Silviu Simula

10.05.2022, 21:21

Bogdan Ciortan

Belis (CJ)

Harta