Fișa observației

28.12.2020, 08:56

Căprior
(Capreolus capreolus)

3

Judit Veres-Szászka

29.12.2020, 06:12

Judit Veres-Szászka

Varfu Campului (BT)

Harta