Fișa observației

24.04.2022, 15:33

Broască verde neidentificată
(Pelophylax sp.)

5

Diana Tudor

24.04.2022, 21:45

Diana Alexandra Tudor

Sector 4 (B)

Harta