Fișa observației

05.02.2022, 10:09

Căprior
(Capreolus capreolus)

6

Silviu Simula, Bogdan Ciortan

07.04.2022, 13:42

Silviu Simula

Camarasu (CJ)

Harta