44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șarpe de casa, Natrix natrix 63 78 28 22.07.2016 01.10.2022 Observații Distribuție
2 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 137 148 28 01.05.2019 30.09.2022 Observații Distribuție
3 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 50 530 14 18.05.2018 29.09.2022 Observații Distribuție
4 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 100 199 30 15.10.2017 28.09.2022 Observații Distribuție
5 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 56 391 12 06.09.2020 27.09.2022 Observații Distribuție
6 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 60 4.788 6 26.07.2019 26.09.2022 Observații Distribuție
7 Salamandră, Salamandra salamandra 94 154 22 25.04.2015 15.09.2022 Observații Distribuție
8 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 34 244 11 14.02.2016 15.09.2022 Observații Distribuție
9 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
10 Șarpe rău, Dolichophis caspius 28 29 17 11.06.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
11 Gușter, Lacerta viridis 97 114 20 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
12 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 4 7 4 24.04.2021 04.09.2022 Observații Distribuție
13 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 5 5 4 19.09.2020 02.09.2022 Observații Distribuție
14 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 58 105 14 11.05.2014 28.08.2022 Observații Distribuție
15 Viperă comună, Vipera berus 23 23 12 11.05.2014 21.08.2022 Observații Distribuție
16 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 66 67 14 10.05.2016 20.08.2022 Observații Distribuție
17 Năpârcă, Anguis colchica 48 48 15 08.05.2014 20.08.2022 Observații Distribuție
18 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 112 510 21 23.04.2016 19.08.2022 Observații Distribuție
19 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 255 1.118 20 06.04.2014 13.08.2022 Observații Distribuție
20 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 131 5.516 19 11.05.2014 11.08.2022 Observații Distribuție
21 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 66 71 9 17.08.2019 03.08.2022 Observații Distribuție
22 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 104 219 14 08.07.2016 19.07.2022 Observații Distribuție
23 Șarpe de alun, Coronella austriaca 9 11 5 30.07.2011 03.07.2022 Observații Distribuție
24 Brotăcel, Hyla arborea 19 40 11 05.06.2020 18.06.2022 Observații Distribuție
25 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 88 644 11 23.04.2016 18.06.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente