67 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
2 Liliac comun, Myotis myotis 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
3 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
4 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
5 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
6 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
7 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
8 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 5 5 3 30.05.2021 31.03.2022 Observații Distribuție
9 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
10 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
11 Râs, Lynx lynx 21 21 9 22.11.2020 22.05.2022 Observații Distribuție
12 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
13 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 2 31 2 06.10.2018 28.08.2022 Observații Distribuție
14 Nurcă, Mustela lutreola 2 2 2 27.01.2022 06.09.2022 Observații Distribuție
15 Dihor de casă, Mustela putorius 8 8 7 21.03.2021 18.09.2022 Observații Distribuție
16 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 3 3 3 16.11.2020 17.10.2022 Observații Distribuție
17 Orbetele mic, Nannospalax leucodon 10 10 9 22.05.2014 19.03.2023 Observații Distribuție
18 Şoarece de câmp, Microtus agrestis 1 1 1 29.03.2023 29.03.2023 Observații Distribuție
19 Lup, Canis lupus 51 60 16 19.10.2020 11.04.2023 Observații Distribuție
20 Hermelina, Mustela erminea 11 13 9 29.03.2006 15.04.2023 Observații Distribuție
21 Liliacul de amurg, Nyctalus noctula 6 10 6 07.02.2021 22.04.2023 Observații Distribuție
22 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 5 6 5 25.10.2020 22.04.2023 Observații Distribuție
23 Câine enot, Nyctereutes procyonoides 12 14 6 09.01.2021 23.04.2023 Observații Distribuție
24 Şoarece scurmător, Myodes glareolus 5 8 4 14.03.2021 26.05.2023 Observații Distribuție
25 Hârciog, Cricetus cricetus 9 9 7 29.07.2020 30.05.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 67 elemente