60 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 3 3 3 30.09.2021 26.07.2022 Observații Distribuție
2 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 4 4 2 18.09.2021 29.09.2021 Observații Distribuție
3 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 2 2 2 02.08.2020 26.07.2022 Observații Distribuție
4 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 2 2 2 30.05.2021 31.03.2022 Observații Distribuție
5 Zimbru, Bison bonasus 2 2 2 21.08.2020 12.04.2022 Observații Distribuție
6 Şacal, Canis aureus 197 280 30 11.08.2020 19.09.2022 Observații Distribuție
7 Lup, Canis lupus 48 56 15 19.10.2020 13.06.2022 Observații Distribuție
8 Căprior, Capreolus capreolus 835 2.647 54 05.06.2020 02.10.2022 Observații Distribuție
9 Castor, Castor fiber 29 30 14 04.01.2016 26.07.2022 Observații Distribuție
10 Cerb comun, Cervus elaphus 226 414 25 17.08.2019 27.08.2022 Observații Distribuție
11 Hârciog, Cricetus cricetus 6 6 5 03.05.2021 16.06.2022 Observații Distribuție
12 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 3 3 3 26.01.2022 08.08.2022 Observații Distribuție
13 Cerb lopătar, Dama dama 10 90 2 30.01.2021 05.03.2022 Observații Distribuție
14 Delfin, Delphinus delphis 50 203 1 29.08.2021 06.09.2022 Observații Distribuție
15 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 1 1 1 09.06.2020 09.06.2020 Observații Distribuție
16 Arici, Erinaceus roumanicus 99 100 30 11.06.2020 01.10.2022 Observații Distribuție
17 Pisică sălbatică, Felis silvestris 58 60 21 04.06.2020 19.09.2022 Observații Distribuție
18 Pârş mare, Glis glis 5 6 5 21.07.2020 21.06.2022 Observații Distribuție
19 Iepure de câmp, Lepus europaeus 411 531 42 30.05.2020 12.09.2022 Observații Distribuție
20 Vidra, Lutra lutra 91 102 25 19.11.2006 29.09.2022 Observații Distribuție
21 Râs, Lynx lynx 21 21 9 22.11.2020 22.05.2022 Observații Distribuție
22 Marmotă, Marmota marmota 21 35 7 02.08.2020 11.08.2022 Observații Distribuție
23 Jder de piatră, Martes foina 6 6 5 15.08.2020 30.06.2022 Observații Distribuție
24 Jder de copac, Martes martes 41 41 17 02.07.2020 09.07.2022 Observații Distribuție
25 Bursuc, Meles meles 110 118 38 04.06.2020 01.10.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 60 elemente