61 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 1 1 1 09.10.2022 09.10.2022 Observații Distribuție
2 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
3 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
4 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
5 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 1 30 1 28.08.2022 28.08.2022 Observații Distribuție
6 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
7 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 1 1 1 09.06.2020 09.06.2020 Observații Distribuție
8 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
9 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
10 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 2 2 2 28.09.2022 17.10.2022 Observații Distribuție
11 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 2 2 2 28.03.2021 21.07.2022 Observații Distribuție
12 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 2 2 2 30.05.2021 31.03.2022 Observații Distribuție
13 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 2 2 2 02.08.2020 26.07.2022 Observații Distribuție
14 Şoarece de casă, Mus musculus 2 2 2 26.01.2022 05.08.2022 Observații Distribuție
15 Nurcă, Mustela lutreola 2 2 2 27.01.2022 06.09.2022 Observații Distribuție
16 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
17 Zimbru, Bison bonasus 2 2 2 21.08.2020 12.04.2022 Observații Distribuție
18 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 3 3 3 26.01.2022 08.08.2022 Observații Distribuție
19 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 3 3 3 16.11.2020 17.10.2022 Observații Distribuție
20 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 3 3 3 30.09.2021 26.07.2022 Observații Distribuție
21 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 4 5 4 25.10.2020 15.07.2022 Observații Distribuție
22 Şoarece scurmător, Myodes glareolus 4 7 3 14.03.2021 27.06.2022 Observații Distribuție
23 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 4 4 2 18.09.2021 29.09.2021 Observații Distribuție
24 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 4 4 3 17.12.2021 24.11.2022 Observații Distribuție
25 Liliacul de amurg, Nyctalus noctula 5 9 5 07.02.2021 15.11.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 61 elemente