29 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Căprior, Capreolus capreolus 135 296 3 06.06.2020 09.08.2022 Observații Distribuție
2 Cerb comun, Cervus elaphus 77 87 1 14.10.2020 13.07.2022 Observații Distribuție
3 Iepure de câmp, Lepus europaeus 67 79 1 12.06.2020 05.08.2022 Observații Distribuție
4 Vulpe, Vulpes vulpes 62 67 2 06.06.2020 18.09.2022 Observații Distribuție
5 Urs brun, Ursus arctos 43 45 1 14.10.2020 19.10.2022 Observații Distribuție
6 Veveriţă, Sciurus vulgaris 29 29 2 14.10.2020 13.10.2022 Observații Distribuție
7 Popândău, Spermophilus citellus 16 24 1 05.06.2020 27.04.2022 Observații Distribuție
8 Mistreţ, Sus scrofa 8 21 1 25.11.2020 02.08.2022 Observații Distribuție
9 Arici, Erinaceus roumanicus 20 20 2 06.09.2020 05.10.2022 Observații Distribuție
10 Bursuc, Meles meles 5 5 2 26.09.2021 09.08.2022 Observații Distribuție
11 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
12 Castor, Castor fiber 3 3 1 14.01.2021 19.01.2021 Observații Distribuție
13 Vidra, Lutra lutra 3 3 1 29.12.2020 28.01.2022 Observații Distribuție
14 Hermelina, Mustela erminea 2 2 1 20.07.2019 06.07.2021 Observații Distribuție
15 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 2 2 1 20.03.2021 04.04.2022 Observații Distribuție
16 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 1 1 1 16.11.2020 16.11.2020 Observații Distribuție
17 Cârtiţă, Talpa europaea 1 1 1 12.07.2022 12.07.2022 Observații Distribuție
18 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
19 Liliacul de amurg, Nyctalus noctula 1 1 1 07.02.2021 07.02.2021 Observații Distribuție
20 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 1 1 1 09.06.2020 09.06.2020 Observații Distribuție
21 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 1 1 1 29.10.2020 29.10.2020 Observații Distribuție
22 Pârş mare, Glis glis 1 1 1 13.10.2022 13.10.2022 Observații Distribuție
23 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 1 1 1 26.07.2022 26.07.2022 Observații Distribuție
24 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 1 1 1 26.07.2022 26.07.2022 Observații Distribuție
25 Pisică sălbatică, Felis silvestris 1 1 1 03.06.2022 03.06.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 29 elemente