45 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 23 433 6 06.06.2020 10.06.2022 Observații Distribuție
27 Șarpe de alun, Coronella austriaca 11 13 7 30.07.2011 20.10.2022 Observații Distribuție
28 Triton cu creastă, Triturus cristatus 10 88 5 28.05.2019 25.10.2022 Observații Distribuție
29 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 9 13 5 08.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
30 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 9 9 6 22.07.2016 22.10.2022 Observații Distribuție
31 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 5 8 3 09.05.2020 08.06.2022 Observații Distribuție
32 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 5 5 4 19.09.2020 02.09.2022 Observații Distribuție
33 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 4 7 4 24.04.2021 04.09.2022 Observații Distribuție
34 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 4 10 2 30.03.2021 07.06.2022 Observații Distribuție
35 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 4 23 3 17.04.2021 22.04.2022 Observații Distribuție
36 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 3 3 3 30.06.2010 13.06.2020 Observații Distribuție
37 Viperă de stepă, Vipera ursinii 3 3 2 09.08.2019 23.03.2023 Observații Distribuție
38 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 2 51 2 09.05.2016 29.05.2022 Observații Distribuție
39 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 2 3 2 05.04.2022 09.11.2022 Observații Distribuție
40 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 1 1 1 13.12.2020 13.12.2020 Observații Distribuție
41 Broasca mică verde, Pelophylax lessonae 1 20 1 23.03.2023 23.03.2023 Observații Distribuție
42 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 1 5 1 13.06.2022 13.06.2022 Observații Distribuție
43 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 1 1 1 22.05.2021 22.05.2021 Observații Distribuție
44 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
45 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 45 din 45 elemente