20 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 22 294 1 01.06.2020 03.06.2022 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 9 217 1 17.04.2021 01.06.2022 Observații Distribuție
3 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 6 6 1 01.04.2021 20.06.2022 Observații Distribuție
4 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 4 12 1 12.05.2021 03.05.2022 Observații Distribuție
5 Salamandră, Salamandra salamandra 4 8 1 03.05.2022 03.05.2022 Observații Distribuție
6 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 4 46 1 29.04.2021 15.06.2021 Observații Distribuție
7 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 4 6 2 06.05.2021 14.06.2022 Observații Distribuție
8 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 3 9 2 07.05.2021 13.06.2022 Observații Distribuție
9 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 3 4 1 07.05.2021 25.04.2022 Observații Distribuție
10 Gușter, Lacerta viridis 3 4 2 06.06.2021 20.06.2022 Observații Distribuție
11 Șarpe rău, Dolichophis caspius 3 3 2 21.08.2020 21.04.2022 Observații Distribuție
12 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 2 2 1 07.05.2021 13.06.2022 Observații Distribuție
13 Năpârcă, Anguis colchica 2 2 1 26.08.2021 17.10.2022 Observații Distribuție
14 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 1 1 1 13.06.2020 13.06.2020 Observații Distribuție
15 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 1 1 1 03.01.2021 03.01.2021 Observații Distribuție
16 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 1 5 1 13.06.2022 13.06.2022 Observații Distribuție
17 Triton comun, Lissotriton vulgaris 1 1 1 12.05.2021 12.05.2021 Observații Distribuție
18 Șarpe de casa, Natrix natrix 1 1 1 13.06.2020 13.06.2020 Observații Distribuție
19 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 1 1 1 30.06.2010 30.06.2010 Observații Distribuție
20 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 1 1 1 24.03.2022 24.03.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 20 din 20 elemente