32 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 134 521 2 06.04.2014 13.10.2022 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 81 337 1 11.05.2014 11.06.2022 Observații Distribuție
3 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 76 141 1 08.07.2016 19.07.2022 Observații Distribuție
4 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 50 424 2 23.04.2016 10.06.2022 Observații Distribuție
5 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 49 88 2 23.04.2016 12.10.2022 Observații Distribuție
6 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 49 53 1 29.04.2021 11.10.2022 Observații Distribuție
7 Triton comun, Lissotriton vulgaris 38 86 2 02.07.2016 09.05.2022 Observații Distribuție
8 Salamandră, Salamandra salamandra 36 39 1 25.04.2015 13.10.2022 Observații Distribuție
9 Gușter, Lacerta viridis 34 39 1 08.05.2014 08.08.2022 Observații Distribuție
10 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 24 49 1 11.05.2014 06.04.2022 Observații Distribuție
11 Năpârcă, Anguis colchica 19 19 1 08.05.2014 08.08.2022 Observații Distribuție
12 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 16 16 1 10.05.2016 20.06.2022 Observații Distribuție
13 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 14 15 1 11.09.2016 29.04.2022 Observații Distribuție
14 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 11 13 1 01.05.2019 29.04.2022 Observații Distribuție
15 Șarpe de casa, Natrix natrix 9 9 2 22.07.2016 08.07.2022 Observații Distribuție
16 Viperă comună, Vipera berus 9 9 1 11.05.2014 09.10.2022 Observații Distribuție
17 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 8 9 1 04.06.2017 23.04.2022 Observații Distribuție
18 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 8 15 1 26.07.2019 11.05.2022 Observații Distribuție
19 Triton cu creastă, Triturus cristatus 6 84 1 28.05.2019 05.05.2022 Observații Distribuție
20 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 6 7 1 15.10.2017 27.04.2022 Observații Distribuție
21 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 5 24 1 18.05.2018 28.05.2021 Observații Distribuție
22 Brotăcel, Hyla arborea 4 4 1 14.04.2021 10.05.2022 Observații Distribuție
23 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 4 4 1 04.03.2021 26.05.2021 Observații Distribuție
24 Șarpe rău, Dolichophis caspius 3 3 1 06.06.2020 07.06.2020 Observații Distribuție
25 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 2 2 1 08.05.2020 09.06.2020 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 32 elemente