18 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Gușter, Lacerta viridis 7 7 1 15.08.2020 05.06.2022 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 6 7 2 13.07.2021 19.03.2023 Observații Distribuție
3 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 5 7 1 20.09.2020 30.06.2021 Observații Distribuție
4 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 5 5 2 01.04.2021 12.06.2022 Observații Distribuție
5 Viperă comună, Vipera berus 4 4 1 10.10.2021 21.08.2022 Observații Distribuție
6 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 4 19 1 12.05.2021 27.05.2022 Observații Distribuție
7 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 3 3 1 28.06.2020 13.07.2021 Observații Distribuție
8 Șarpe de casa, Natrix natrix 3 3 1 17.08.2021 18.06.2022 Observații Distribuție
9 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 2 2 1 09.08.2020 09.08.2020 Observații Distribuție
10 Șarpe rău, Dolichophis caspius 2 2 1 21.08.2020 02.10.2021 Observații Distribuție
11 Șarpe de apa, Natrix tessellata 2 2 1 24.07.2021 17.08.2021 Observații Distribuție
12 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 1 2 1 14.05.2022 14.05.2022 Observații Distribuție
13 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 1 2 1 03.06.2022 03.06.2022 Observații Distribuție
14 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 1 1 1 11.06.2021 11.06.2021 Observații Distribuție
15 Salamandră, Salamandra salamandra 1 1 1 12.06.2021 12.06.2021 Observații Distribuție
16 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 1 1 28.03.2021 28.03.2021 Observații Distribuție
17 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 1 1 1 11.06.2021 11.06.2021 Observații Distribuție
18 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 1 1 1 30.06.2021 30.06.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 18 din 18 elemente