69 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 7 7 4 02.06.2019 18.12.2023 Observații Distribuție
2 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 7 9 4 03.06.2019 03.08.2023 Observații Distribuție
3 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 6 14 4 02.08.2020 08.06.2023 Observații Distribuție
4 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 7 7 5 30.05.2021 20.05.2024 Observații Distribuție
5 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
6 Zimbru, Bison bonasus 3 19 2 21.08.2020 30.04.2024 Observații Distribuție
7 Şacal, Canis aureus 411 649 43 07.04.2017 09.07.2024 Observații Distribuție
8 Lup, Canis lupus 59 68 21 08.02.2020 10.07.2024 Observații Distribuție
9 Căprior, Capreolus capreolus 1.741 5.799 86 14.04.2017 12.07.2024 Observații Distribuție
10 Castor, Castor fiber 60 61 21 04.01.2016 26.05.2024 Observații Distribuție
11 Cerb comun, Cervus elaphus 316 646 36 19.04.2019 11.07.2024 Observații Distribuție
12 Hârciog, Cricetus cricetus 9 9 7 29.07.2020 30.05.2023 Observații Distribuție
13 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 4 4 4 29.07.2019 03.12.2023 Observații Distribuție
14 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 7 7 5 28.02.2020 06.12.2023 Observații Distribuție
15 Cerb lopătar, Dama dama 19 138 4 30.01.2021 03.03.2024 Observații Distribuție
16 Delfin, Delphinus delphis 80 454 2 29.08.2021 15.03.2024 Observații Distribuție
17 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
18 Arici, Erinaceus roumanicus 327 332 53 07.04.2016 09.07.2024 Observații Distribuție
19 Pisică sălbatică, Felis silvestris 91 93 32 13.02.2018 06.06.2024 Observații Distribuție
20 Pârş mare, Glis glis 8 9 8 21.07.2020 19.08.2023 Observații Distribuție
21 Iepure de câmp, Lepus europaeus 949 1.212 71 08.06.2016 11.07.2024 Observații Distribuție
22 Vidra, Lutra lutra 155 175 38 19.11.2006 31.05.2024 Observații Distribuție
23 Râs, Lynx lynx 23 23 11 17.11.2014 02.03.2024 Observații Distribuție
24 Marmotă, Marmota marmota 45 72 11 02.08.2020 11.07.2024 Observații Distribuție
25 Jder de piatră, Martes foina 16 16 13 15.08.2020 31.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 69 elemente