19 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 24 171 1 10.07.2020 10.06.2023 Observații Distribuție
2 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 19 28 1 07.06.2020 09.06.2023 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 18 113 1 10.04.2021 08.06.2023 Observații Distribuție
4 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 18 24 2 06.09.2020 11.06.2023 Observații Distribuție
5 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 14 21 1 25.04.2021 29.08.2023 Observații Distribuție
6 Șarpe de apa, Natrix tessellata 11 13 1 09.09.2020 01.07.2023 Observații Distribuție
7 Gușter, Lacerta viridis 8 8 1 29.06.2020 27.06.2023 Observații Distribuție
8 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 7 8 1 30.04.2022 30.04.2022 Observații Distribuție
9 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 7 11 1 08.08.2020 25.09.2023 Observații Distribuție
10 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 6 89 1 25.04.2021 12.05.2021 Observații Distribuție
11 Șarpe rău, Dolichophis caspius 6 6 1 15.06.2021 11.10.2023 Observații Distribuție
12 Șarpe de casa, Natrix natrix 5 10 1 05.08.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
13 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 3 22 1 25.05.2021 13.08.2023 Observații Distribuție
14 Salamandră, Salamandra salamandra 2 3 1 30.04.2022 30.04.2022 Observații Distribuție
15 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 2 2 1 26.05.2021 26.05.2021 Observații Distribuție
16 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 1 1 25.06.2021 25.06.2021 Observații Distribuție
17 Triton comun, Lissotriton vulgaris 1 1 1 22.04.2023 22.04.2023 Observații Distribuție
18 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 1 1 1 24.09.2020 24.09.2020 Observații Distribuție
19 Năpârcă, Anguis colchica 1 1 1 26.05.2021 26.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 19 din 19 elemente