28 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Vulpe, Vulpes vulpes 130 139 1 26.02.2022 21.11.2023 Observații Distribuție
2 Căprior, Capreolus capreolus 83 222 1 13.02.2022 26.11.2023 Observații Distribuție
3 Iepure de câmp, Lepus europaeus 27 31 1 13.02.2022 01.10.2023 Observații Distribuție
4 Marmotă, Marmota marmota 24 35 1 25.06.2022 01.10.2023 Observații Distribuție
5 Urs brun, Ursus arctos 24 25 1 26.02.2022 04.08.2023 Observații Distribuție
6 Bursuc, Meles meles 20 20 1 26.02.2022 03.09.2023 Observații Distribuție
7 Arici, Erinaceus roumanicus 18 18 1 27.03.2022 28.08.2023 Observații Distribuție
8 Veveriţă, Sciurus vulgaris 18 29 1 20.03.2022 28.11.2023 Observații Distribuție
9 Cerb comun, Cervus elaphus 15 17 1 26.02.2022 03.08.2023 Observații Distribuție
10 Şacal, Canis aureus 13 19 1 13.02.2022 02.09.2023 Observații Distribuție
11 Popândău, Spermophilus citellus 12 38 1 15.08.2022 31.08.2023 Observații Distribuție
12 Mistreţ, Sus scrofa 9 10 1 26.02.2022 25.05.2023 Observații Distribuție
13 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 9 42 1 25.06.2022 03.08.2023 Observații Distribuție
14 Castor, Castor fiber 4 4 1 07.07.2022 07.01.2023 Observații Distribuție
15 Cârtiţă, Talpa europaea 3 3 1 21.05.2022 26.06.2023 Observații Distribuție
16 Pisică sălbatică, Felis silvestris 3 3 1 27.03.2022 12.03.2023 Observații Distribuție
17 Nevăstuică, Mustela nivalis 3 3 1 27.06.2022 22.10.2022 Observații Distribuție
18 Vidra, Lutra lutra 3 3 2 04.08.2022 05.03.2023 Observații Distribuție
19 Bizam, Ondatra zibethicus 2 2 1 09.06.2021 09.04.2023 Observații Distribuție
20 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 2 4 1 15.01.2023 03.08.2023 Observații Distribuție
21 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 2 3 1 23.05.2022 04.01.2023 Observații Distribuție
22 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 1 1 1 09.10.2022 09.10.2022 Observații Distribuție
23 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
24 Pârş mare, Glis glis 1 1 1 05.10.2022 05.10.2022 Observații Distribuție
25 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 1 1 1 21.07.2022 21.07.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 28 elemente