65 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 5 5 3 02.06.2019 26.07.2022 Observații Distribuție
2 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 7 9 4 03.06.2019 03.08.2023 Observații Distribuție
3 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 6 14 4 02.08.2020 08.06.2023 Observații Distribuție
4 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 2 2 2 30.05.2021 31.03.2022 Observații Distribuție
5 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
6 Zimbru, Bison bonasus 2 4 2 21.08.2020 08.08.2023 Observații Distribuție
7 Şacal, Canis aureus 306 465 37 11.08.2020 25.09.2023 Observații Distribuție
8 Lup, Canis lupus 51 60 16 19.10.2020 11.04.2023 Observații Distribuție
9 Căprior, Capreolus capreolus 1.349 4.402 66 09.02.2019 21.09.2023 Observații Distribuție
10 Castor, Castor fiber 50 51 17 04.01.2016 11.09.2023 Observații Distribuție
11 Cerb comun, Cervus elaphus 271 532 28 19.04.2019 23.09.2023 Observații Distribuție
12 Hârciog, Cricetus cricetus 9 9 7 29.07.2020 30.05.2023 Observații Distribuție
13 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 3 3 3 29.07.2019 15.09.2023 Observații Distribuție
14 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 4 4 4 28.02.2020 08.08.2022 Observații Distribuție
15 Cerb lopătar, Dama dama 18 137 3 30.01.2021 28.06.2023 Observații Distribuție
16 Delfin, Delphinus delphis 78 450 2 29.08.2021 11.08.2023 Observații Distribuție
17 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
18 Arici, Erinaceus roumanicus 194 198 41 11.06.2020 28.09.2023 Observații Distribuție
19 Pisică sălbatică, Felis silvestris 70 72 24 04.06.2020 12.09.2023 Observații Distribuție
20 Pârş mare, Glis glis 8 9 8 21.07.2020 19.08.2023 Observații Distribuție
21 Iepure de câmp, Lepus europaeus 725 933 56 01.03.2020 28.09.2023 Observații Distribuție
22 Vidra, Lutra lutra 124 139 33 19.11.2006 20.09.2023 Observații Distribuție
23 Râs, Lynx lynx 21 21 9 22.11.2020 22.05.2022 Observații Distribuție
24 Marmotă, Marmota marmota 34 53 10 02.08.2020 24.08.2023 Observații Distribuție
25 Jder de piatră, Martes foina 11 11 9 15.08.2020 11.07.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 65 elemente