20 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 2 51 1 01.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
2 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 14 45 2 02.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
3 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 5 43 1 02.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
4 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 2 11 1 05.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
5 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 5 10 1 26.03.2023 26.03.2023 Observații Distribuție
6 Gușter, Lacerta viridis 8 9 1 14.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
7 Triton comun, Lissotriton vulgaris 5 7 2 05.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
8 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 5 5 1 26.03.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
9 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 1 5 1 19.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
10 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 3 3 1 22.10.2022 14.05.2023 Observații Distribuție
11 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 3 3 1 23.03.2023 22.04.2023 Observații Distribuție
12 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 2 3 1 19.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
13 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 1 3 1 14.05.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
14 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 2 2 1 26.03.2023 26.03.2023 Observații Distribuție
15 Viperă de stepă, Vipera ursinii 2 2 1 06.10.2022 23.03.2023 Observații Distribuție
16 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 2 2 2 23.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
17 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 2 1 14.05.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
18 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 1 1 1 07.05.2022 07.05.2022 Observații Distribuție
19 Viperă comună, Vipera berus 1 1 1 19.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
20 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 1 1 1 14.04.2023 14.04.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 20 din 20 elemente