18 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 11 17 1 06.09.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
2 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 11 20 1 07.06.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
3 Șarpe de apa, Natrix tessellata 10 12 1 09.09.2020 27.07.2021 Observații Distribuție
4 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 8 14 1 25.04.2021 22.03.2023 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 7 8 1 30.04.2022 30.04.2022 Observații Distribuție
6 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 6 64 1 10.04.2021 22.03.2023 Observații Distribuție
7 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 6 89 1 25.04.2021 12.05.2021 Observații Distribuție
8 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 6 10 1 08.08.2020 15.06.2021 Observații Distribuție
9 Șarpe de casa, Natrix natrix 5 10 1 05.08.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
10 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 3 41 1 10.07.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
11 Șarpe rău, Dolichophis caspius 3 3 1 15.06.2021 07.06.2022 Observații Distribuție
12 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 2 21 1 25.05.2021 20.03.2023 Observații Distribuție
13 Salamandră, Salamandra salamandra 2 3 1 30.04.2022 30.04.2022 Observații Distribuție
14 Gușter, Lacerta viridis 2 2 1 29.06.2020 08.07.2020 Observații Distribuție
15 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 2 2 1 26.05.2021 26.05.2021 Observații Distribuție
16 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 1 1 25.06.2021 25.06.2021 Observații Distribuție
17 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 1 1 1 24.09.2020 24.09.2020 Observații Distribuție
18 Năpârcă, Anguis colchica 1 1 1 26.05.2021 26.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 18 din 18 elemente