49 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 10 21 3 25.08.2019 05.07.2023 Observații Distribuție
2 Năpârcă, Anguis colchica 81 82 30 08.05.2014 11.07.2024 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 160 2.544 25 07.04.2016 17.06.2024 Observații Distribuție
4 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 518 2.395 32 06.04.2014 16.06.2024 Observații Distribuție
6 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 132 1.848 23 23.04.2016 09.06.2024 Observații Distribuție
7 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 213 1.173 30 28.03.2016 17.06.2024 Observații Distribuție
8 Șarpe de alun, Coronella austriaca 28 30 13 30.07.2011 11.02.2024 Observații Distribuție
9 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 12 17 3 09.05.2020 05.07.2023 Observații Distribuție
10 Șarpe rău, Dolichophis caspius 89 90 27 11.06.2014 02.07.2024 Observații Distribuție
11 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 4 5 3 05.04.2022 31.05.2024 Observații Distribuție
12 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 282 492 49 28.03.2016 11.07.2024 Observații Distribuție
13 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
14 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
15 Brotăcel, Hyla arborea 77 1.481 18 05.06.2020 17.06.2024 Observații Distribuție
16 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 191 1.248 23 09.04.2016 01.06.2024 Observații Distribuție
17 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 103 755 17 23.04.2016 03.06.2024 Observații Distribuție
18 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 348 375 31 10.05.2016 11.07.2024 Observații Distribuție
19 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
20 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
21 Gușter, Lacerta viridis 360 436 40 08.05.2014 04.07.2024 Observații Distribuție
22 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 6 58 6 09.05.2016 04.04.2024 Observații Distribuție
23 Triton comun, Lissotriton vulgaris 72 211 22 02.07.2016 27.04.2024 Observații Distribuție
24 Șarpe de casa, Natrix natrix 154 179 44 19.05.2016 23.06.2024 Observații Distribuție
25 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente