44 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 4 10 2 30.03.2021 07.06.2022 Observații Distribuție
2 Năpârcă, Anguis colchica 50 50 16 08.05.2014 17.10.2022 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 48 580 18 04.06.2017 13.06.2022 Observații Distribuție
4 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 258 1.234 21 06.04.2014 13.10.2022 Observații Distribuție
5 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 114 512 21 23.04.2016 12.10.2022 Observații Distribuție
6 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 58 539 15 18.05.2018 08.12.2022 Observații Distribuție
7 Șarpe de alun, Coronella austriaca 11 13 7 30.07.2011 20.10.2022 Observații Distribuție
8 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 5 8 3 09.05.2020 08.06.2022 Observații Distribuție
9 Șarpe rău, Dolichophis caspius 35 36 19 11.06.2014 19.11.2022 Observații Distribuție
10 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 2 3 2 05.04.2022 09.11.2022 Observații Distribuție
11 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 103 202 31 15.10.2017 04.11.2022 Observații Distribuție
12 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 5 5 4 19.09.2020 02.09.2022 Observații Distribuție
13 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
14 Brotăcel, Hyla arborea 26 118 13 05.06.2020 23.10.2022 Observații Distribuție
15 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 61 402 13 06.09.2020 27.11.2022 Observații Distribuție
16 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 88 644 11 23.04.2016 18.06.2022 Observații Distribuție
17 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 68 70 15 10.05.2016 16.10.2022 Observații Distribuție
18 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 1 1 1 22.05.2021 22.05.2021 Observații Distribuție
19 Gușter, Lacerta viridis 101 121 21 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
20 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 2 51 2 09.05.2016 29.05.2022 Observații Distribuție
21 Triton comun, Lissotriton vulgaris 51 153 12 02.07.2016 31.05.2022 Observații Distribuție
22 Șarpe de casa, Natrix natrix 65 80 29 22.07.2016 04.11.2022 Observații Distribuție
23 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
24 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
25 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 1 1 1 13.12.2020 13.12.2020 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente