61 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 3 3 3 28.03.2021 29.03.2023 Observații Distribuție
2 Iepure de câmp, Lepus europaeus 517 678 47 30.05.2020 29.03.2023 Observații Distribuție
3 Căprior, Capreolus capreolus 1.116 3.818 56 05.06.2020 29.03.2023 Observații Distribuție
4 Popândău, Spermophilus citellus 400 1.056 36 05.06.2020 28.03.2023 Observații Distribuție
5 Castor, Castor fiber 40 41 14 04.01.2016 28.03.2023 Observații Distribuție
6 Mistreţ, Sus scrofa 76 155 22 26.02.2011 28.03.2023 Observații Distribuție
7 Arici, Erinaceus roumanicus 108 109 31 11.06.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
8 Veveriţă, Sciurus vulgaris 223 252 51 30.05.2020 26.03.2023 Observații Distribuție
9 Şacal, Canis aureus 258 377 35 11.08.2020 26.03.2023 Observații Distribuție
10 Bizam, Ondatra zibethicus 45 52 17 04.06.2020 24.03.2023 Observații Distribuție
11 Vulpe, Vulpes vulpes 701 765 60 04.06.2020 24.03.2023 Observații Distribuție
12 Vidra, Lutra lutra 111 122 31 19.11.2006 23.03.2023 Observații Distribuție
13 Bursuc, Meles meles 135 143 40 04.06.2020 19.03.2023 Observații Distribuție
14 Orbetele mic, Nannospalax leucodon 10 10 9 22.05.2014 19.03.2023 Observații Distribuție
15 Cerb lopătar, Dama dama 12 105 3 30.01.2021 18.03.2023 Observații Distribuție
16 Jder de piatră, Martes foina 7 7 6 15.08.2020 14.03.2023 Observații Distribuție
17 Pisică sălbatică, Felis silvestris 67 69 22 04.06.2020 12.03.2023 Observații Distribuție
18 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 3 3 3 28.09.2022 06.03.2023 Observații Distribuție
19 Urs brun, Ursus arctos 242 271 31 15.07.2019 20.02.2023 Observații Distribuție
20 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 36 128 18 24.09.2010 18.02.2023 Observații Distribuție
21 Cerb comun, Cervus elaphus 237 445 27 17.08.2019 11.02.2023 Observații Distribuție
22 Nutrie, Myocastor coypus 20 47 4 04.08.2020 06.02.2023 Observații Distribuție
23 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 10 11 5 17.12.2021 31.01.2023 Observații Distribuție
24 Delfin cu bot gros, Tursiops truncatus 11 24 3 29.08.2021 20.01.2023 Observații Distribuție
25 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 5 7 3 18.09.2021 15.01.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 61 elemente