Metodologie

Observații nestistematice / ocazionale. Pentru efectuarea acestui tip de observații nu există o metodologie specială. Observatorii sunt însă încurajați să coelcteze și informații adiționale (care sunt valoroase), în sepecial privind statutul de cuibărire și starea indivizilor (sex, vârstă).

Observații de tip ATLAS. Observațiile colectate sistematic folosind metodologia de tip Atlas au rolul de a completa informațiile privind la distribuția speciilor de păsări din România și statutul lor de cuibărire în diferitelocații unde sunt observate. În perioada 2015 – 2017, Grupul Milvus și Societatea Ornitologică Română vor edita un Atlas al Speciilor Cuibăritoare din România. Observațiile dumneavoastră centralizate în Ornitodata sunt foarte valoroase în completarea cunoștințelor despre răspândirea speciilor și a statutului de cuibărire al acestora.

În paralel, European Bird Census Council (EBCC) coordoneaza colectarea datelor pentru realizarea editiei a II-a a European Breeding Bird Atlas (Atlasul European al Pasarilor Cuibăritoare). Datele din colectate România se vor alătura celor europene, pentru actualizarea distribuției și efectivelor speciilor de păsări din Europa.

Pentru colectarea acestui tip de date, a fost elaborată o metodologie specială.

Decărcați metodologia Atlas