Fișa observației

06.09.2020, 19:41

Brotăcel răsăritean
(Hyla orientalis)

1

Dani Dragan

08.09.2020, 09:11

Dani Dragan

Hotarele (GR)

Harta