Fișa observației

25.06.2021, 10:59

Triton cu creastă
(Triturus cristatus)

1

Dani Dragan

21.07.2021, 15:16

Dani Dragan

Hotarele (GR)

Harta