Fișa observației

12.05.2021, 08:45

Țestoasă de Florida
(Trachemys scripta)

1

Dani Dragan

12.05.2021, 11:11

Dani Dragan

Sector 3 (B)

Harta