Fișa observației

19.09.2023, 08:40

Ciocănitoare pestriţă mare
(Dendrocopos major)

1

Florin-Costin Toncean

19.09.2023, 09:24

Florin-Costin Toncean

Balsa (HD)

Harta