Fișa observației

26.05.2023, 14:31

Ciocănitoare pestriţă mare
(Dendrocopos major)

1

Andrei Alecsa

26.05.2023, 14:44

Andrei - Lucian Alecsa

Sibiu (SB)

Harta