Fișa observației

26.02.2021, 17:26

Brotăcel răsăritean
(Hyla orientalis)

1

Andrei Dinu, Emil Todorov

27.02.2021, 18:12

Andrei Dinu

Giurgeni (IL)

Harta