Fișa observației

24.01.2023, 17:02

Coţofană
(Pica pica)

30

Ciprian Fântânã

24.01.2023, 20:18

Ciprian Fântânã

Cascioarele (CL)

Harta