Fișa observației

08.09.2022, 18:17

Delfin cu bot gros
(Tursiops truncatus)

1

Lucian Fasolă-Mătăsaru

15.09.2022, 15:52

Lucian Fasolă-Mătăsaru

Harta