Fișa observației

05.08.2022, 21:53

Pescăruş râzător
(Larus ridibundus)

300

Marius Cornel Dima

06.08.2022, 02:02

Marius Cornel Dima

Crisan (TL)

Harta