Fișa observației

05.08.2022, 21:29

Chiră de baltă
(Sterna hirundo)

50

Marius Cornel Dima

06.08.2022, 02:02

Marius Cornel Dima

Pardina (TL)

Harta